Печат
Категория: Създадена на Неделя, 15 Ноември 2020 Написана от BurgasArt
Становище и предложения от Емануил Арнаудов за измененията на правилника за съфинансиране на културни проекти на Община Бургас
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от Емануил Арнаудов
председател на СНЦ „АртЦентър „Компас“ – Център за култура, изкуство и образование“
ОТНОСНО
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас
 
I. Предлаганите изменения и допълнения са навременни и рационални, но са козметични и несъществени, касаещи единствено финансовата и организационната технология, а не същността - съдържанието и смисъла на Подкрепата на бургаската култура и културните й субекти.
 
II. И при новите изменения и допълнения, поради сгрешената цялостна концепция на „Правилника“, културния сектор и начинанията му са: 
1/ зависими вай-вече от решенията на администратори и политически лица, а не от експерти в бранша
2/ финансовите средства се обезпечават и зависят единствено от общинския бюджет, и няма сигурност и предвидимост нито в размера, нито в нарастването им
3/ поради абсолютната зависимост от бюджета на Общината, отново има „мъртъв“ период от близо половин година /от 30 ноември до 25 април/,  в който не могат да бъдат реализирани културни проекти.
 
ИЗВОД: 
Настоящият  „Правилник“ е административно-финансов инструмент, а не документ, форма и структура, подкрепяща и развиваща културата, от каквито Бургас има нужда.
В основата на „Правилника“ стои РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО на минималните финансови средства, заделени за културния сектор от Общинския бюджет „по милостта“ на общинската администрация и Общинския съвет, а не ПОДКРЕПАТА за развитие на културата в Бургас. Показателна е самата формулировка „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти“, а не е примерно: 
„Финансова програма за подпомагане на културата на Бургас чрез подкрепа на културния сектор“,
или 
„Общински фонд „Култура“ към Община Бургас“, най-активната и действаща форма на подпомагане,  каквато например са  приели общинските съветници на Община Сливен, а и не само те. В него проблематиката, целите и задачите са формулирани и структурирани много по-добре, изчистени са от административен субективизъм, имат сериозна стратегия и визия. Разбира се, и регламентът на този общински фонд може да бъде усъвършенстван, но и в този му вид той работи много по-добре от бургаския „Правилник“.
 
СТАНОВИЩЕ: 
Правилникът вече е изиграл ролята си, тъй като е стигнал предела на възможностите си. Колкото и да бъде допълван и изменян, потенциалът в него е отдавна изчерпан.
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Общинската администрация и „Комисията по култура“ при Общинския съвет да се запознаят с добрите практики и културни политики  в страната и да се ориентират към по-рационални и ефективни структури и форми на подкрепа на бургаската култура от съществуващия в момента „Правилник“. 

Коментари

Най-четените статии

НОВОСТИ НА РУССКОМ

BurgasArt
rebenok-iz-burgasa-nuzhdaetsya-v-peresadke-stvolov-h-kletok Наталья Матвеева   Ребенок Добромира из Бургаса 5 лет нуждается в пересадке стволовых клеток. Операция дорогая,. После операции врачи обещают восстановление интеллектуального развития соответственно возрасту. Сейчас ее умственное развитие на уровне двухлетнего ребенка.    Реквизиты для ребенка Добри, Мама &ndash...