Печат
Категория: Създадена на Вторник, 09 Юли 2019 Написана от BurgasArt

Интервю със Станислава Кодева от Асоциацията на ерготерапевтите в България. Логопедът е и единственият ерготерапевт в Бургас. Наскоро тя завърши второто си висше в Русенския университет
Ерготерапевтът притежава знания и умения да подпомогне преодоляването на затруднения, с които хората се сблъскват в ежедневието си. Ерготерапевтът е здравен специалист, който подпомага хората в постигане на по-продуктивен, удовлетворителен и независим живот. Той подпомага изпълнението на дейности, който човек трябва, иска или се очаква да прави. Ерготерапевтът работи с деца, юноши, възрастни и стари хора, сподели пред наш репортер логопедът Станислава Кодева, която отскоро е и магистър-ерготерапевт.
Тя е единственият такъв ерготерапевт в Бургас и е член на АБЕТ-Асоциация на ерготерапевтите в България.

Практикуващите ерготерапевти в България са много малко.

Станислава Кодeва: Благотворителността е мое призвание и ще остана вярна на принципите си


-Кои са клиентите на ерготерапевта?
-Те са индивиди от всички възрастови групи, които изпитват ежедневни затруднения в резлутат от:увреждане, професионални заболявания, трудов травматизъм, дейностни ограничения/безработица, напреднала възраст/, бариери в средата, общности, институции/училища, домове/, местни и държавни органи.
-А кои са целите му?
-Целите на ерготерапевта са да осигурява максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения. Да развива, възстановява, поддържа или модифицира ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност. Да допринася за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда.
-Кога възниква ерготерапията?
-Тя възниква като здравна професия в началото на 20 век под влияние на зараждащите се идеи за моралните и хуманитарни аспекти от лечението на лица с умствени и психически заболявания.
-А какво всъщност е ерготерапия?
-Ерготерапията е клиент- центрирана здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности. Това е изкуство и наука за осигуряване на възможност за пълноценно участие в ежедневния живот чрез дейности.
-Кой е обектът й?
-Обект на ерготерапията са отделни лица и общности от всички възрастови групи, които изпитват дейностни затруднения и ограничено участие поради увреждане, професионално заболяване, трудов травматизъм, неравностойно положение или напреднала възраст.

Логопедът Станислава Кодева: Любовта е в основата на всяка успешна терапия

-А може ли да се каже, че има глад за ерготерапевти у нас?
-Не само у нас. В световен мащаб 1 млрд. хора са с увреждания, а работещите ерготерапевти в света са едва 417 хил. Има очевиден недостиг на ерготерапевтичните услуги.
В Швеция например на 100 хил. души се падат 99 ерготерапевта. А в България на 100 хил. души се падат 0,5 ерготерапевта. Освен неравномерното разпределение на ерготерапевтите в Европа, България изпитва остър недостиг на такива специалисти. За съжаление професията ерготерапевт е малко позната и не е промотирана. Подобен специалист е много полезен на деца и възрастни с различен вид увреждане.
-Къде е фокусът на ерготерапията?
-Той е върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно участват в общността. Разнообразието от дейности е разделено на три сфери: самообслужване (хранене, обличане, миене и др.), учебни дейности и свободни занимания (игри). Ерготерапевтът може да помогне на деца със затруднения в изпълнението на една или повече дейности, възникнали поради социални, емоционални, умствени или физически нарушения. Ние правим това чрез развиване на способностите на детето, модифициране на дейността или промяна във физическата среда и обществените нагласи. Ерготерапевтичните услуги могат да се ползват за деца с неврологични заболявания, аутизъм, ДЦП, синдром на Даун, неуточнено изоставане в развитието, когнитивни и физически нарушения и др. Ерготерапията може да помогне на децата, които имат затруднения с координацията, фокусирането и организирането на дадена дейност. На такива, които се затрудняват да контролират собствените си дейности и поведение и/или трудно интегрират различните стимули идващи от средата.
Ерготерапевтите могат да помогнат при определени затруднения свързани с ученето и вниманието, с които децата ежедневно се борят в училище и в ежедневието си. Ерготерапията може да помогне на децата, които изпитват затруднения с дейности, изискващи фина и груба моторика, например: използване на четка за зъби, обличане, скачане, катерене, писане на дъска и подреждане на раницата.
Ролята на ерготерапевта е да направи оценка на взаимодействието между детето, средата и дейността и да предложи нови подходи за развиването на необходимите умения, адаптиране на средата, модифициране на дейността, така че извършването й от страна на детето да бъде все по-успешно и по-самостоятелно.

Станислава Кодева: Няма вълшебно хапче срещу агресията и пасивността

-Как преминава самият терапевтичен процес?
-Като игра, която включва специфични етапи и модули, родителите се ангажират и включват в процеса на работа. Необходими са около 3 сесии, за да се направи оценка на нуждите и изработи план за работа с ясни цели. Една сесия продължава между 40-60 мин, в зависимост от индивидуалните нужди на детето.
-Избройте някои видове дейности, по които ерготерапевтът работи с децата?
-Ерготерапевтите могат да работят с деца по много различни видове дейности, като например:
- самостоятелно обслужване или дейности от ежедневието (миене на зъби, сгъване на дрехи, използване на прибори за хранене);
- координация око-ръка (писане на дъската в класната стая, преписване в бележник на това, което учителят пише на дъската);
- фина моторика (държане и контролиране на молив, използване на ножици);
- глобална моторика (скачане, катерене, навеждане, повдигане, цялостна стабилност на горната част на тялото)
- планиране и организиране ;
-сензорна интеграция (помага на децата със сензорно интегративна дисфункция да реагират по по-подходящ начин)
 Ерготерапията има много предимства за децата. И колкото по-рано се започне работа с ерготерапевт, толкова по-ефективна ще бъде тя. Някои деца се научават да се концентрират по-добре и да завършват работата си с повече успехи, докато други изграждат увереност в себе си вследствие на това, че се учат да изпълняват повече задачи сами.
-Може ли да посочите примери за ерготерапевтични дейности?
-Ерготерапевтът разглежда силните и слабите страни на детето ви. След това създава програма за дейности, по които да работи детето.
Например, ако детето ви се затруднява със съсредоточаването, ерготерапевтът може да включи дейности/игри, които да повлияват на цялото тяло, преди да започне да пише домашното си. Йогата, грижата за животни и скачането на трамплин могат да помогнат на децата да изразходят достатъчно енергия, за да могат да кординират тялото си и да седят на мястото си в клас.
Ако детето ви има затруднения с писането, ерготерапевта може да използва многообразни техники, за да Ви помогне. Например, детето Ви може да си направи само букви и цифри от шкурка  или да пише върху повърхност от крем за бръснене. Децата също могат да използват приложения за писане с химикал на таблета си.
-Но как ерготерапията може да помогне на децата със затруднения в обучението и вниманието?
-Ако детето ви има определени проблеми, свързани с ученето и вниманието, ерготерапията може да помогне много по посока постигане на независимост и по-добро изпълнение на задачите в училище и вкъщи. Ерготерапевтът може да помогне на децата, които имат затруднения с фината и глобална моторика, диспраксия и други функционални умения. Например, ако детето има проблем с фината моторика, то може да вземе предмети с пинсети, което помага изграждането на сила и контрол на движението. Може да изрязват с ножица, за да регулират проблеми свързани с доминирането на ръцете.
За да подпомогнем развивитието на глобалната моторика, се включват активности предполагащи баланс и координация като, скачане, подаване и хващане на топки с различни размери или бягане с препятствия.
Ерготерапията може да бъде от голяма помощ за деца със сензорно интегративна дисфункция. Някои деца със сетивни проблеми реагират прекомерно на външно стимулиране и стават претоварени и хиперактивни. Други са недостатъчно активни и се нуждаят от сетивно стимулиране.
Ако детето ви има тези затруднения, ерготерапевтът може да изготви “сетивна диета”. Този внимателно разработен план е серия от физически дейности и инструменти, пригодени да дадат на всяко дете необходимата му сетивност. Терапевтите също могат да използват по-трудоемка работа, за да помогнат на децата, които търсят или избягват определени видове сетивни възпрития.
-Може ли да помогнете на дете с дислексия? Детето на моя роднина има подобен проблем, свързан с обучителни затруднения.
-Да с ерготерапията може да му се помогне.  

Коментари

Най-четените статии

НОВОСТИ НА РУССКОМ

BurgasArt
rebenok-iz-burgasa-nuzhdaetsya-v-peresadke-stvolov-h-kletok Наталья Матвеева   Ребенок Добромира из Бургаса 5 лет нуждается в пересадке стволовых клеток. Операция дорогая,. После операции врачи обещают восстановление интеллектуального развития соответственно возрасту. Сейчас ее умственное развитие на уровне двухлетнего ребенка.    Реквизиты для ребенка Добри, Мама &ndash...